O nás

 Členové klubu 

 

 

 

 

 

 

Radovan DVOŘÁK – mechanik superkart, předseda klubu

 

Marcel FLANDERA – jezdec superkart 250cm3 formule E, člen klubové rady

 

Milan Illík – mechanik superkart, hospodář klubu

další členové klubu:

 

– Valéria FLANDEROVÁ

 

– Bc. Michaela FLANDEROVÁ

 

– Jiří ROŽNOVSKÝ

 

O klubu

         BRM kart club sportovní klub založený v r. 2005.  Jeho náplní je propagace motoristického sportu a účast na závodech motokár. Jeho činnost je konána s cílem zapojení mladých lidí, s možností jejich výchovy. Klub má zájem také pomoci novým talentovaným adeptům motokárového či jiného motoristického sportu.

          V současnosti je aktivitou klubu je provoz motokáry třídy superkart  250E. S tímto strojem absolvuje náš jezdec Marcel Flandera exhibiční jízdy při MM ZAV ČR a vybrané závody ME ZAV i mimo území ČR.

          Cílem této činnosti je propagace uvedené motokárového sportu v ČR.  Zájem klubu je takový, aby se podařilo absolvovat vybrané závody s co nejlepšími výsledky, resp. absolvovat s tímto sportovním nářadím některý z otevřených národních šampionátů, buď Německa, nebo Francie. Tento cíl je však velmi finančně náročný a proto je dosud nahrazován levnější činností, s budováním pevnějších vztahů klubu a spolupracujících sponzorů, by se však mohl podařit.

          Mimo tuto činnost dochází ke spolupráci se střediskem Bezpečné jízdy LIBROS v Ostravě. V rámci této činnosti dochází k zapojování mládeže do motoristického sportu např. Střední průmyslovou školou strojní. Spolupráce probíhá i s dalšími spřízněnými subjekty včetně smluvních partnerů při dalších akcích pořádaných klubem (pořádání závodů, promoakce, školící akce na uzavřených tratích, atd.).

         Zvláštní pozornost pak bude i nadále klub věnovat spolupráci se smluvními partnery, zejména při jejich zviditelňování, k čemuž by měla sloužit jednak výše uvedená činnost, a také další pořádané akce, dle přání smluvních partnerů, či dalších zájemců z řad široké sportovní veřejnosti. Stále trvá snaha o vytvoření putovního poháru v motokárách pořádaného na okruzích půjčoven s produkčními stroji, za účasti týmů partnerských organizací a mládeže. Nyní se rýsuje, možná potenciální spolupráce s před krátkým časem otevřenou půjčovnou motokár s elektro-pohonem v Ostravě. Zde by se uvedený záměr mohl podařit.

         Činnost klubu se bude v blízké budoucnosti dále intenzivně rozvíjet. Plánováno je nyní vylepšení zázemí klubu, jelikož totoje po reorganizaci klubu málo vyhovující a bylo by vhodné najít větší prostory. Rovněž by mělo dojít k rozšíření členské základny i sportovního nářadí. BRM kart club je v současnosti otevřen všem mladým zájemcům, mezi nimiž se v budoucnu může objevit talentovaný jedinec, který má možnost získat podporu klubu pro jeho první kroky při závodní činnosti. Veškerá činnost klubu je však logicky, přímo závislá na sponzorských  příspěvcích a sponzorských darech, jelikož generování financí pro chod klubu klubovou činností je velmi omezené.