O nás

Členové klubu

Marcel FLANDERA – jezdec superkart 250cm3 formule E, člen klubové rady
Radovan DVOŘÁK – mechanik superkart, předseda klubu

další členové klubu:
– Valéria FLANDEROVÁ
– Michaela FLANDEROVÁ
– Jiří ROŽNOVSKÝ
– Milan ILLÍK

O klubu

BRM kart club sportovní klub založený v r. 2005.  Jeho náplní je propagace motoristického sportu a účast na závodech motokár. Jeho činnost je konána s cílem zapojení mladých lidí, s možností jejich výchovy. Klub má zájem také pomoci novým talentovaným adeptům motokárového či jiného motoristického sportu.

V současnosti je aktivitou klubu je provoz motokáry třídy superkart  250E. S tímto strojem absolvuje další jezdec Marcel Flandera exhibiční jízdy při MM ZAV ČR a vybrané závody ME ZAV i mimo území ČR.

Cílem této činnosti je propagace uvedené motokárového sportu v ČR.  Zájem klubu je takový, aby se podařilo absolvovat závody s co nejlepšími výsledky, resp. absolvovat s tímto sportovním nářadím některý z otevřených národních šampionátů buď Německa, resp. Francie. Tento cíl je však velmi finančně náročný a proto je dosud nahrazován levnější činností, s budováním pevnějších vztahů klubu a spolupracujících sponzorů.

Mimo tuto činnost dochází ke spolupráci se střediskem Bezpečné jízdy LIBROS v Ostravě. V rámci této činnosti dochází k zapojování mládeže do motoristického sportu např. Střední průmyslovou školou strojní. Spolupráce probíhá i s dalšími spřízněnými subjekty včetně smluvních partnerů při dalších akcích pořádaných klubem (pořádání závodů, promoakce, školící akce na uzavřených tratích, atd.).

Zvláštní pozornost pak bude i nadále klub věnovat spolupráci se smluvními partnery, zejména při jejich zviditelňování, k čemuž by měla sloužit jednak již uvedená činnost, tak další pořádané akce dle přání smluvních partnerů, či dalších zájemců z řad široké veřejnosti. Stále trvá snaha o vytvoření putovního poháru v motokárách pořádaného na okruzích půjčoven s produkčními stroji, za účasti týmů partnerských organizací a mládeže.

Činnost klubu se bude v blízké budoucnosti dále rozvíjet. Plánováno je vylepšení zázemí klubu a navýšení počtu závodních strojů. BRM kart club je v současnosti otevřen všem mladým zájemcům, mezi nimiž se v budoucnu může objevit talentovaný jedinec, který má možnost získat podporu klubu pro jeho první kroky při závodní činnosti. Veškerá činnost klubu je však přímo závislá na příspěvcích a sponzorských darech.